Logowanie

Logowanie jest dodzwolone jedynie dla upoważnionych osób. Wszelka inna aktywność będzie monitorowana i może być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji karnych.