Doradztwo gospodarcze, administracyjne

  • Wsparcie przy zakładaniu działalności gospodarczej
  • Wsparcie przy tworzeniu spółek kapitałowych
  • Rejestracja spółek prawa handlowego
  • Rejestracja zmian w spółkach
  • Pomoc przy przygotowywaniu uchwał i umów
  • Doradztwo w zakresie optymalizacji struktury planowanej działalności
  • Pomoc w przekształceniach, likwidacjach spółek i działalności