Audyt wewnętrzny - księgowy

  • Przegląd dokumentacji księgowej pod kątem ich zgodności przepisami podatkowymi
  • VAT, CIT, PIT, PCC
  • Podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty lokalne
  • Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  • Inne należności pieniężne, takie jak np. opłata produktowa
  • Nadzór nad działem księgowym