Kredyty inwestycyjne

Kredyt inwestycyjny jest to kredyt celowy, który można przeznaczyć na zwiększenie wartości majątku trwałego danej firmy. Z jego pomocą można sfinansować wszystkie zakupy, które pomogą zrealizować powzięte plany, bez względu na to, czy chodzi o dodatkowe maszyny, obiekty czy patenty. Co więcej, środki z tytułu kredytu inwestycyjnego mogą być również przeznaczone na kupno papierów wartościowych, które w końcowym rozrachunku zwiększają majątek firmy.