Kredyty deweloperskie

Kredyty udzielane deweloperom przeznaczone są na sfinansowanie projektów inwestycyjnych związanych z budową nieruchomości mieszkalnych lub komercyjnych.